Daugiausia lapelių byla |
348535
post-template-default,single,single-post,postid-348535,single-format-standard,wp-custom-logo,eltd-cpt-2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.5,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

1977 m. rugsėjo 10 d. Panevėžio miesto  Lenino aikštėje rasti 49 trijų rūšių šmeižikiško turiio lapeliai su piešiniais pagaminti klišių pagalba.

Pagal šį faktą 1977 m. rugsėjo 12 d. ­KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Panevėžio miesto skyrius pradėjo baudžiamąją bylą Nr. 49 dėl nusikaltimo numatyto Lietuvos SSR baudžiamojo kodekso І99 str.

1977 m. rugsėjo 16 d.  baudžiamoji byla perduota  KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tyrimų skyriui.

Ikiteisminio tyrimo metu ir operatyvinėmis paieškos priemonėmis ­nustatyta, kad Panevėžio miesto Lenino aikštėje rastus lapelius pagamino ir išplatino

 Vyšniauskas Vygaudas Algirdo. gim 1959. Gimęs Panevėžio m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis kilęs iš darbininkų šeimos, VLKJS narys. Anksčiau neteistas. 7 vidurinės mokyklos 11 a, klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas-statybininkas, motina dirba vaistinėje.

Šileikis Gintaras Balio, gim 1960 m. Užulėnio kaime Anykščių raj. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys. Anksčiau neteistas. 7 vidurinės mokyklos 11a. klasės mokinys. Gyvena Panevėžio meste.Tėvas-gydytojas, motina-gydytoja-pediatrė.

Umbrasas Arūnas Rimgaudo, gim. 1960 m. Panevėžio m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš darbininkų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, 7 vidurinės mokyklos 11 a. klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas- dirba darbų vykdytoju, 1948 m. teistas pagal RSFSR BK 58-1 str. A dalį, motina- prekių žinovė.

Lukoševičius Gintaras Petro, gim. 1960 m. Zarasuose Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, 8 vidurinės mokyklos 10 klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas pensininas, 1944 m. teistas pagal RSFSR BK 58-1 str. A dalį, motina-vaistinės vedėjo pavaduotoja.

Vyšniauskas, Šileikis, Lukoševičius ir Umbrasas šmeižikiško turinio lapelių gamyba ir platinimu užsiėėmė nuo 1976 m.

1976 m. pradžioje Vyšniauskas kartu apie Lukoševičiumi naudodamiesi namuose pasidarytu šablonu ir raudonus dažus pagamino daugiau nei 60 lapelių su tekstu “Lietuvi, prisimink Vasario 16-ąją” ir buvusios buržuazinės Lietuvos šventės išvakarėse ­juos išplatino Panevėžio mieste – sumetė į daugiabučių namų  gyventojų pašto dėžutes.

24 tokius  lapelius Tulpių, Aukštaičių, Nevėžio, Staniūnų, Liepų gatvių gyventojai perdavė valstybės saugumo organams.

1976 m. kovo mėnesį mokykloje kurioje mokosi Vyšniauskas nežinomas jaunuolis priėjo prie pastarojo ir pakvietė jį į savo butą pasikalbėti apie politiką. Tos pačios dienos vakare nuėjęs nurodytu adresu Vyšniauskas sutiko jaunuolį, kuris prisistatė kaip Maliauka.

Čia Maliauka pasiūlė Vyšniauskui sukurti antisovietinę grupę, kuri kovotų už “nepriklausomą Lietuvą”, Kaip kovos būdą jis pasiūlė Vyšniauskui pagaminti ir išplatinti antisovietinius lapelius, rengti demonstracijas.

Vyšniauskas su Maliaukos pasiūlymu sutiko ir iš karto antisovietinių užmačių įgyvendinimui pasitelkė Šileikį o po to ir Umbrasą.

1976 m. lapkričio mėnesį Vyšniauskas  kartu su Šileikiu pastarojo bute fotografijos būdu pagamino 30 lapelių su dalimi JT priimtos “Žmogaus teisių deklaracijos” teksto ir 50 šmeižikiško  turinio dviejų skirtingų rūšių lapelių. Gruodį naudodamiesi pačių pasigamintu šablonu ir raudonais dažais jie pagamino 200 lapelių, iš jų 150 su antisovietiniu tekstu o kiti su šmeižikišku piešiniu.

1977 m. vasarį  Vyšniauskas kartu su Šileikiu daugiau nei šimtą lapelių  su  antisovietiniu tekstu bei šmeižikiško turinio piešiniais išplatino įvairiuose Panevėžio miesto rajonuose sumesdami juos į daugiabučių pašto dėžutes. Kai kuriuos iš jų priklijavo prie namų sienų.  Likusius perdavė išplatinti Maliaukai.

1977 m. vasario 12–14 d. gyventojai 22 minėto turinio lapelius rastus Brazdžionių, Tulpių, Vilnius, Žemaičių, Liepų  gatvių pašto dėžutėse o taip pat šalia  “Ekranas” gamyklos perdavė į KGB miesto skyrių.

1977 m. vasarį  Vyšniauskas kartu su Lukoševičiumi Vyšniausko bute naudodami pačių pasigamintus trafaretus, kliše, juodos ir raudonos  spalvos dažus pagamino apie 70 lapelių su dviem antisovietiniais tekstais, kurie buvo perduoti Maliaukai.

1977 m. balandį Šileikio ir Maliaukos butuose pagal Lukoševičiaus pagamintą klišę,naudodami juodus dažus,  Vyšniauskas, Šileikis ir Umbrasas pagamino apie 150 lapelių su šmeižikiško turinio piešiniais.

1977 m. gegužę apie 100 šių lapelių  Vyšniauskas ir Šileikis išmėtydami nuo namo stogo išplatino Panevėžio m. Lenino aikštėje. 6 tokius lapelius gyventojai dar tą pačią dieną perdavė KGB miesto skyriui.

1977 m.  rugpjūtį dviejų Umbraso pagamintų klišių pagalba Vyšniauskas ir Šileikis savo butuose naudodami juodus dažus pagamino ­apie 70 lapelių  su šmeižikiško turinio piešiniu.

1977 m. rugsėjo 10 dieną šiuos ir apie 50 1977 m. balandį pagamintų lapelių Šileikis išplatino Lenino aikštėje šalia Politechnikumo.

Apklausos metu Vyšniauskas, Šilѳikis, Umbrasas ir Lunaševičius sakė, kad 1976–1977 m. lapelius gamino ­ir platino vedami antisovietinės propagandos, kurią jie girdėjo per radiją iš užsienio.

Vyšniauskas taip pat sake, kad didelę įtaką jam padarė buržuazinėje Lietuvoje išleistos literatūros skaitymas o taip pat V.Maliauka, kuris pasiūlė sukurti antisovietinė Lietuvos išlaisvinimo organizaciją bei davė paskaityti nelegalų leidinį “Aušra” ir “Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką”. Taip pat Maliauka lapelių gamybai suteikė butą bei du kartus ėmė lapelių žadėdamas juo s išplatinti.

Maliauka Valdemaras Kazio, gim. 1957 m., Kauno m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, KPI Panevėžio vakarinio fakulteto I kurso studentas, gyv. Panevėžio m. Tėvai išsiskyrę. Tėvas inžinierius, KPSS narys. Motina pardavėja.

Apklausiamas nurodė, kad kad iš tiesų 1976 m. pradžioje jis į savo butą pasikvietė V. Vyšniauską ir patarė sukurti už Lietuvos SSR atsiskyrimą nuo SSSR kovojančią organizaciją. Kaip kovos priemones siūlė naudoti lapelius, plakatus, taikias demonstracijas. Vyšniauskas su tuo sutiko. 1976 m. vasarą jis davė Vyšniauskui paskaityti nelegalų leidinį “Aušra” I numerį ir “Katalikų bažnyčios kronikos” 26 numerį. Šiuos nelegalius leidinius jis gavo Šiauliuose iš nepažįstamos pagyvenusios moters, kurią sutiko prie bažnyčios. Didžiąją dalį iš Vyšniausko gautų lapelių jis sudegino, o likusius saugojo patėvio bute, kur jie ir buvo rasti kratos metu.

Be to Maliauka nurodė, kad  1976 m. liepą Panevėžio miesto pakraštyje ant kelio Vilnius- Panevėžys asfalto  jis mėlynais dažais užrašė ”Laisvę Lietuvai”. Į kovos su sovietų valdžia kelią jis stojo pasiklausęs antisovietinių užsienio radijo stočių laidų.

Vyšniauskas, Šileikis, Umbrasas, Lukoševičius ir Maliauka tvirtina, kad jie suprato, jog įvykdė nusikaltimą, loabai gailisi ir žada daugiau to nekartoti.

Po visos nusikalstamos Vyšniausko, Šileikio, Umbraso, Lukoševičiaus ir Maliaukos veiklos atskleidimo bus sprendžiama tolesnė bylos eiga. Baudžiamosios bylos tyrimą veda vyresnysis ypatingų bylų tardytojas papulkininkis V.Petruškevičius.

 

Priedai: Atkirame aplanke.

KGB prie Lietuvos SSR MT tyrimų skyriaus viršininkas pulkininkas E.Kisminas