Kaip Panevėžio mokiniai sovietų valdžią griovė |
348588
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-348588,wp-custom-logo,eltd-cpt-2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.5,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

1977 m. ėjo į pabaigą. Sovietinė valstybė pakilia nuotaika pasitiko Spalio socialistinės revoliucijos 60-metį. Turėjo ką švesti ir Panevėžio KGB istai. Likus mėnesiui iki iškilmių parado  sulaikyta bene pusantrų metų ramų Panevėžio gyvenimą trikdžiusi antisovietinių elementų grupė – tuometinės 7 vidurinės mokiniai Vygantas Vyšniauskas, Gintaras Lukoševičius, Gintaras Šileikis ir Arūnas Umbrasas.

1977 m. rugsėjo 10 d. Panevėžio miesto  Lenino aikštėje rasti 49 trijų rūšių šmeižikiško turiio lapeliai su piešiniais pagaminti klišių pagalba.

Pagal šį faktą 1977 m. rugsėjo 12 d. ­KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Panevėžio miesto skyrius pradėjo baudžiamąją bylą Nr. 49 dėl nusikaltimo numatyto Lietuvos SSR baudžiamojo kodekso І99 str.

1977 m. rugsėjo 16 d.  baudžiamoji byla perduota  KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tyrimų skyriui.

Ikiteisminio tyrimo metu ir operatyvinėmis paieškos priemonėmis ­nustatyta, kad Panevėžio miesto Lenino aikštėje rastus lapelius pagamino ir išplatino

 Vyšniauskas Vygaudas Algirdo. gim 1959. Gimęs Panevėžio m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis kilęs iš darbininkų šeimos, VLKJS narys. Anksčiau neteistas. 7 vidurinės mokyklos 11 a, klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas-statybininkas, motina dirba vaistinėje.

Šileikis Gintaras Balio, gim 1960 m. Užulėnio kaime Anykščių raj. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys. Anksčiau neteistas. 7 vidurinės mokyklos 11a. klasės mokinys. Gyvena Panevėžio meste.Tėvas-gydytojas, motina-gydytoja-pediatrė.

Umbrasas Arūnas Rimgaudo, gim. 1960 m. Panevėžio m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš darbininkų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, 7 vidurinės mokyklos 11 a. klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas- dirba darbų vykdytoju, 1948 m. teistas pagal RSFSR BK 58-1 str. A dalį, motina- prekių žinovė.

Lukoševičius Gintaras Petro, gim. 1960 m. Zarasuose Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, 8 vidurinės mokyklos 10 klasės mokinys. Gyvena Panevėžio mieste. Tėvas pensininas, 1944 m. teistas pagal RSFSR BK 58-1 str. A dalį, motina-vaistinės vedėjo pavaduotoja.

Vyšniauskas, Šileikis, Lukoševičius ir Umbrasas šmeižikiško turinio lapelių gamyba ir platinimu užsiėėmė nuo 1976 m.

1976 m. pradžioje Vyšniauskas kartu apie Lukoševičiumi naudodamiesi namuose pasidarytu šablonu ir raudonus dažus pagamino daugiau nei 60 lapelių su tekstu “Lietuvi, prisimink Vasario 16-ąją” ir buvusios buržuazinės Lietuvos šventės išvakarėse ­juos išplatino Panevėžio mieste – sumetė į daugiabučių namų  gyventojų pašto dėžutes.

24 tokius  lapelius Tulpių, Aukštaičių, Nevėžio, Staniūnų, Liepų gatvių gyventojai perdavė valstybės saugumo organams.

1976 m. kovo mėnesį mokykloje kurioje mokosi Vyšniauskas nežinomas jaunuolis priėjo prie pastarojo ir pakvietė jį į savo butą pasikalbėti apie politiką. Tos pačios dienos vakare nuėjęs nurodytu adresu Vyšniauskas sutiko jaunuolį, kuris prisistatė kaip Maliauka.

Čia Maliauka pasiūlė Vyšniauskui sukurti antisovietinę grupę, kuri kovotų už “nepriklausomą Lietuvą”, Kaip kovos būdą jis pasiūlė Vyšniauskui pagaminti ir išplatinti antisovietinius lapelius, rengti demonstracijas.

Vyšniauskas su Maliaukos pasiūlymu sutiko ir iš karto antisovietinių užmačių įgyvendinimui pasitelkė Šileikį o po to ir Umbrasą.

1976 m. lapkričio mėnesį Vyšniauskas  kartu su Šileikiu pastarojo bute fotografijos būdu pagamino 30 lapelių su dalimi JT priimtos “Žmogaus teisių deklaracijos” teksto ir 50 šmeižikiško  turinio dviejų skirtingų rūšių lapelių. Gruodį naudodamiesi pačių pasigamintu šablonu ir raudonais dažais jie pagamino 200 lapelių, iš jų 150 su antisovietiniu tekstu o kiti su šmeižikišku piešiniu.

1977 m. vasarį  Vyšniauskas kartu su Šileikiu daugiau nei šimtą lapelių  su  antisovietiniu tekstu bei šmeižikiško turinio piešiniais išplatino įvairiuose Panevėžio miesto rajonuose sumesdami juos į daugiabučių pašto dėžutes. Kai kuriuos iš jų priklijavo prie namų sienų.  Likusius perdavė išplatinti Maliaukai.

1977 m. vasario 12–14 d. gyventojai 22 minėto turinio lapelius rastus Brazdžionių, Tulpių, Vilnius, Žemaičių, Liepų  gatvių pašto dėžutėse o taip pat šalia  “Ekranas” gamyklos perdavė į KGB miesto skyrių.

1977 m. vasarį  Vyšniauskas kartu su Lukoševičiumi Vyšniausko bute naudodami pačių pasigamintus trafaretus, kliše, juodos ir raudonos  spalvos dažus pagamino apie 70 lapelių su dviem antisovietiniais tekstais, kurie buvo perduoti Maliaukai.

1977 m. balandį Šileikio ir Maliaukos butuose pagal Lukoševičiaus pagamintą klišę,naudodami juodus dažus,  Vyšniauskas, Šileikis ir Umbrasas pagamino apie 150 lapelių su šmeižikiško turinio piešiniais.

1977 m. gegužę apie 100 šių lapelių  Vyšniauskas ir Šileikis išmėtydami nuo namo stogo išplatino Panevėžio m. Lenino aikštėje. 6 tokius lapelius gyventojai dar tą pačią dieną perdavė KGB miesto skyriui.

1977 m.  rugpjūtį dviejų Umbraso pagamintų klišių pagalba Vyšniauskas ir Šileikis savo butuose naudodami juodus dažus pagamino ­apie 70 lapelių  su šmeižikiško turinio piešiniu.

1977 m. rugsėjo 10 dieną šiuos ir apie 50 1977 m. balandį pagamintų lapelių Šileikis išplatino Lenino aikštėje šalia Politechnikumo.

Apklausos metu Vyšniauskas, Šilѳikis, Umbrasas ir Lunaševičius sakė, kad 1976–1977 m. lapelius gamino ­ir platino vedami antisovietinės propagandos, kurią jie girdėjo per radiją iš užsienio.

Vyšniauskas taip pat sake, kad didelę įtaką jam padarė buržuazinėje Lietuvoje išleistos literatūros skaitymas o taip pat V.Maliauka, kuris pasiūlė sukurti antisovietinė Lietuvos išlaisvinimo organizaciją bei davė paskaityti nelegalų leidinį “Aušra” ir “Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką”. Taip pat Maliauka lapelių gamybai suteikė butą bei du kartus ėmė lapelių žadėdamas juo s išplatinti.

Maliauka Valdemaras Kazio, gim. 1957 m., Kauno m. Lietuvos SSR, lietuvis, SSSR pilietis, kilęs iš tarnautojų šeimos, VLKJS narys, anksčiau neteistas, KPI Panevėžio vakarinio fakulteto I kurso studentas, gyv. Panevėžio m. Tėvai išsiskyrę. Tėvas inžinierius, KPSS narys. Motina pardavėja.

Apklausiamas nurodė, kad kad iš tiesų 1976 m. pradžioje jis į savo butą pasikvietė V. Vyšniauską ir patarė sukurti už Lietuvos SSR atsiskyrimą nuo SSSR kovojančią organizaciją. Kaip kovos priemones siūlė naudoti lapelius, plakatus, taikias demonstracijas. Vyšniauskas su tuo sutiko. 1976 m. vasarą jis davė Vyšniauskui paskaityti nelegalų leidinį “Aušra” I numerį ir “Katalikų bažnyčios kronikos” 26 numerį. Šiuos nelegalius leidinius jis gavo Šiauliuose iš nepažįstamos pagyvenusios moters, kurią sutiko prie bažnyčios. Didžiąją dalį iš Vyšniausko gautų lapelių jis sudegino, o likusius saugojo patėvio bute, kur jie ir buvo rasti kratos metu.

Be to Maliauka nurodė, kad  1976 m. liepą Panevėžio miesto pakraštyje ant kelio Vilnius- Panevėžys asfalto  jis mėlynais dažais užrašė ”Laisvę Lietuvai”. Į kovos su sovietų valdžia kelią jis stojo pasiklausęs antisovietinių užsienio radijo stočių laidų.

Vyšniauskas, Šileikis, Umbrasas, Lukoševičius ir Maliauka tvirtina, kad jie suprato, jog įvykdė nusikaltimą, loabai gailisi ir žada daugiau to nekartoti.

Po visos nusikalstamos Vyšniausko, Šileikio, Umbraso, Lukoševičiaus ir Maliaukos veiklos atskleidimo bus sprendžiama tolesnė bylos eiga. Baudžiamosios bylos tyrimą veda vyresnysis ypatingų bylų tardytojas papulkininkis V.Petruškevičius.

 

Priedai: Atkirame aplanke.

KGB prie Lietuvos SSR MT tyrimų skyriaus viršininkas pulkininkas E.Kisminas

Nepaisant to, kad galios pusiausvyra pasaulinėje arenoje buvo palanki socializmui, buvo imtasi svarbių žingsnių Helsinkio konferencijos principams įgyvendinti, kai kurie agresyvūs imperialistinių valstybių sluoksniai praėjusiais metais suintensyvino ­ardomąją veiklą prieš SSRS ir kitus ­socialistines šalis. Tai ypač pastebima ideologijos srityje. Užsienio  radijo stotys siekia priversti klausytojus suabejoti ­mūsų partijos politinės linijos tinkamumu, sukelti skepticizmą ir beatodairišką kritiką dėl tam tikrų neigiamų sovietinės tikrovės aspektų, kelti triukšmą dėl tariamo žmogaus teisių pažeidimo Sovietų Sąjungoje. ­

Kai kurie Panevėžyje gyvenantys jaunuoliai paveikti ideologiškai kenksmingų užsienio radijo laidų ir buržuazinių metų literatūros, taip pat kurių tėvai reiškia nepasitenkinimą esama sistema, padarė nemažai antisocialinių veikų ar ketino jas įvykdyti­.

Per 1976 – 1977 metus Panevėžyje buvo įvykdyta 10 veikų­. Per tuos pačius metus atskleistos 8 veikos. Iš jų 7 buvo grupinės. Buvo užkardyta 7 grupių, kurias sudarė 29 žmonės veikla.

Aktyviausiai veikė grupė, kuriai vadovavo KPI vakarinio fakulteto studentas MALIAUKA. Jai priklausė 7 vidurinės mokyklos mokiniai VYŠIAUSKAS, ŠILEIKIS ir UMBRASAS, ­8 vidurinės mokyklos mokinys LUKOŠEVIČIUS ir aukščiau paminėto fakulteto studentas ŠUTAS. VISI VLKJS nariai.

Nuo 1976 m. vasario iki 1977 m. rugsėjo ši grupė padarė 5 antisocialines veikas, būtent:

– 1976 m. vasario 13–14 d. naktį buvo išplatinti 27 lankstinukai su tokiu tekstu: “Lietuvi, prisimink Vasario 161-ąją“.

– 1976 m. liepos 2 d. ant Vilniaus plento asfalto buvo užrašytas užrašas “Laisvė Lietuvai”,

– Nuo 1977 m. 11 iki vasario 16 d. buvo platinami trijų pavyzdžių lapeliai:

a/ 17 vienetų fotografijos būdu pagamintų lapelių vaizduojančių “Žmogaus teisių deklaracija” knygą ir priešiškus užrašus,

b/ 10 vienetų su užrašu: “Numesk Tėvyne seną rūbą, kurį užvilko svetimi”.

c/ 32 vnt. su pjautuvo, kūjo ir raudonos žvaigždės ­atvaizdu . Lapelių turinys yra ideologiškai priešiškas­.

  • 1977 m. gegužės 14 d. Lenino aikštėje esančio 24 namo kieme buvo išplatinti 6 ideologiškai priešiško turinio lapeliai su tautine suknele vilkinčios merginos atvaizdu.
  • 1977 m. rugsėjo 10 d. tokie lapeliai buvo platinami prie Politechnikumo pastato.

Kratų metu pas Vyšniauską ir Maliauką buvo aptikta  ir konfiskuota daug buržuaziniu laikotarpiu ir okupacijos metais išleistos antisovietinės ir nacionalistinės  literatūros, ištraukos iš pirmojo nelegaliai leidžiamo žurnalo “Aušra” numerio. 202 skirtingų pavyzdžių lapeliai, klišės, ritinėliai, guminės pirštinės, rašomosios mašinėlės ir kiti lapelių gamybai naudojami prietaisai.

Grupė savo veikloje laikėsi konspiracijos, turėjo konkrečią kovos programą, kurioje numatė nedalyvauti sovietų valdžios ar administracijos veikloje, neplatinti sovietinės ideologijos, neskaityti sovietinės spaudos, nepripažinti sovietinio teismo ir tardymo organų ir t.t.

Ateityje Maliauka tikėjosi tęsti priešišką veiklą: išplatinti saugotus 202 lapelius, pagaminti ir išplatinti plakatus su dideliu antisovietiniu tekstu.

Dėl minėtų lankstinukų platinimo  ­1977 m. rugsėjo 10 d. buvo iškelta baudžiamoji byla. Tyrimo metu buvo įrodyta minėtos grupės narių nusikalstama veikla, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jie buvo jauni, tokie veiksmai buvo  padaryti pirmą kartą ir nebuvo siekiama pakenkti ar susilpninti sovietų valdžią, Maliauka buvo perduotas svarstyti draugiškam alaus gamybinio susivienijimo  ” Kalnapilis”, kur šiuo metu dirba, teismui, o likusieji nepilnamečių komisijai prie Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto.

Vykdant operatyvines-tyrimo priemones buvo nustatyta, kad VYŠNIAUSKO tėvas buvo ­vokiečių baudžiamojo būrio narys ir tarnavo policijoje, LUKOŠEVIČIAUS tėvas – gestapo agentas.

Ir atlikę bausmę jie užėmė sovietų valdžiai priešiškas pozicijas, šeimos narių akivaizdoje reiškė nepasitenkinimą esama sistema Lietuvoje, tendencingai kritikavo iškilusius trūkumus,­ klausėsi užsienio radijo laidų.

VYŠNIAUSKAS bendravo su nacionalistiškai nusiteikusiu, anksčiau teistu už tai, kad nepranešė apie esamą antisovietinę organizaciją, mokytoju-pensininku JANAUSKU. Iš jo nusipirko rašomąją mašinėlę. J. Janauskas taip pat turėjo ideologiškai žalingą poveikį V. VYŠIAUSKUI.

Visa tai, o taip pat skaitoma ­buržuaziniais laikais ir vokiečių okupacijos metais išleista  antisovietinio turinio literatūra, paskatino VYŠNIAUSKĄ ir su juo susijusius asmenis žengti  atvirų antisocialinių veikų kūrimo keliu.

REMIA: